Wpadka przed ogłoszeniem Nagrody Nobla. Laureaci ujawnieni?

Królewska Szwedzka Akademia Nauk, której eksperci zasiadają w komitecie noblowskim, rozesłała rano nazwiska laureatów Nagrody Nobla z chemii przed ogłoszeniem werdyktu. Według przedstawiciela komitetu „to pomyłka”, a decyzja formalnie nie została jeszcze podjęta.

 Read More 

Please follow and like us: