Jarosław Kaczyński zareagował na decyzję prezydenta w sprawie lex Tusk

Jarosław Kaczyński odniósł się do decyzji Andrzeja Dudy w sprawie ustawy lex Tusk. — Istotą ustawy o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich była chęć ukazania społeczeństwu faktów. Tego pan prezydent nie podważył i z tego się bardzo cieszymy — mówił prezes PiS na Podkarpaciu. Zaznaczył, że decyzję w sprawie głosowania PiS nad prezydenckim projektem noweli tej ustawy podejmie klub.

Lider PiS pytany w sobotę na konferencji prasowej podczas wizyty na Podkarpaciu, jak ocenia prezydencki projekt nowelizacji i czy PiS go poprze, podkreślił, że prezydent jest głową państwa i ma prawo decydować w różnych sprawach sam. — Tę decyzję (o złożeniu projektu noweli — przyp. red.) jak sądzę podjął po jakichś rozmowach ze swoimi bezpośrednimi współpracownikami — powiedział prezes PiS.

Kaczyński o komisji ds. badania wpływów rosyjskich

Odnosząc się do ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich stwierdził, że jej istotą „była chęć ukazania społeczeństwu jak było, faktów”.

Według niego, w Polsce ścierają się dwa sposoby myślenia o demokracji i o społeczeństwie. — Ten pierwszy zakłada, że dobry obywatel i dobre społeczeństwo, to jest społeczeństwo i co za tym idzie — obywatele, dobrze poinformowani, także o tych sprawach, o których ludzie władzy chcieliby nie informować — powiedział.

W tym kontekście wskazał na kwestię lustracji. — Myśmy chcieli, by każdy, kto bierze udział w procesie demokratycznym wiedział kto kiedyś był współpracownikiem służb specjalnych, a nasi przeciwnicy przedstawiali ten oczywisty skądinąd plan jako jakąś zbrodnię — mówił.

Zdaniem Kaczyńskiego dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. — Była prowadzona polityka prorosyjska. Wpływy rosyjskie w Polsce były i niewątpliwie w dalszym ciągu są i wszystko, co jest na ten temat jakoś stwierdzone, co można stwierdzić w trakcie postępowania na przykład przed taką komisją, powinno być społeczeństwu znane. A to, że to będzie dla niektórych być może nawet skrajnie niewygodne, to nie ma żadnego znaczenia. To jest właśnie sprawdzian demokracji — powiedział szef PiS. — Tego pan prezydent nie podważył i z tego się bardzo cieszymy — podkreślił.

Szef PiS powiedział też, że decyzję dotyczącą głosowania nad prezydenckim projektem podejmie klub.

Zwrot w sprawie lex Tusk. Prezydent zmienia zdanie

Andrzej Duda w poniedziałek podpisał ustawę zwaną lex Tusk, a następnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. — Taka jest moja decyzja. Uważam, że w sposób najlepszy będzie realizowała niezwykle dla mnie ważny postulat transparentności życia publicznego. Ludzie mają prawo wiedzieć — powiedział.

Ogłaszając swoją decyzję w sprawie lex Tusk, Andrzej Duda stwierdził na wstępie, że temat komisji wzbudza „poważną i żarliwą” dyskusję. — Nie mam wątpliwości, że wpływy rosyjskie skutkują turbulencjami i wymagają wyjaśnienia — dodał. Wskazał m.in. na ingerowanie Rosji w kampanie wyborcze, choćby w Stanach Zjednoczonych i Francji.

W piątek nastąpił nagły zwrot akcji. Andrzej Duda w piątkowe przedpołudnie poinformował, że przygotował projekt nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Swoją decyzję uzasadniał wątpliwościami i krytycznymi głosami, które w ostatnich dniach pojawiły się w debacie publicznej.

Pierwsza z propozycji odnosi się do składu komisji. Zdaniem prezydenta w komisji ds. badania rosyjskich wpływów nie powinno być członków parlamentu; powinni zasiadać w niej eksperci.

Kolejna zmiana zaproponowana przez głowę państwa dotyczy ścieżki odwoławczej od decyzji komisji — odwołania miałyby być rozpatrywane przez sądy powszechne zamiast sądów administracyjnych. Sądem tym miałby być Sąd Apelacyjny w Warszawie lub — na życzenie osoby odwołującej się — sąd apelacyjny ustalony ze względu na miejsce jej zamieszkania.

Zmienione miałyby być także tzw. środki zaradcze. Prezydent chce, aby zostały one zlikwidowane, a na ich miejsce pozostała opinia komisji, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym.

Prezydent zaproponował też, aby prace komisji były transparentne i możliwe do śledzenia przez opinię publiczną. Andrzej Duda podkreślił, że „komisja weryfikacyjna ds. rosyjskich wpływów powinna powstać wcześniej. Powinna jak najszybciej funkcjonować. Jej działanie będzie zapobiegało rozprzestrzenianiu się rosyjskich wpływów”.

Please follow and like us: