Trybunał jako aplikacja zabezpieczająca?

Postępy cyfryzacji już niedługo mogą doprowadzić do znacznego uproszczenia działania państwa. Powszechne stosowanie instalowanych w komputerach i telefonach aplikacji od dawna już ułatwia szybkie wykonywanie czynności kiedyś czasochłonnych, złożonych i wymagających wielu działań. Zdolny programista bez trudu zapewne stworzy niebawem np. aplikację, która z powodzeniem wykona zadania Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: