Rząd wkrótce zajmie się komisją ds. badania wpływów rosyjskich

​Tomasz Siemoniak poinformował, że przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. Badania Wpływów Rosyjskich przez Radę Ministrów planowane jest na 21 maja. Dodał, że projekt zostanie skierowany na najbliższe posiedzenie Sejmu.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: