Reduta z czasów Konstytucji 3 maja odkryta na lubelskim polu

Ciekawy obiekt wojskowy odnaleziono na polach w lubelskiej wsi Wólka Gołębska niedaleko Puław. To pozostałości reduty wojskowej z czasów Konstytucji 3 maja. O sprawie donosi lubelski wojewódzki konserwator zabytków dr Dariusz Kopciowski.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: