​Matura 2024. Arkusze CKE oraz odpowiedzi. Język polski, poziom podstawowy

Rozpoczęła się matura 2024. Tegoroczni abiturienci zdają swój egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia piszą maturę w dwóch formułach – 2023 i 2015. Po godz. 14 na naszej stronie opublikujemy arkusze CKE wraz z pierwszymi propozycjami rozwiązań dla matury w formule 2023 z języka polskiego.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: