KURWIZJA – WYBORY SĄ USTAWIONE!! SĄ DOWODY – FILM


Manipulacja medialna w Telewizji Polskiej (TVP) – Przykłady i Konsekwencje

Telewizja Polska, zwana również TVP, jest narodowym nadawcą publicznym w Polsce. Jej rola polega na dostarczaniu wiadomości i informacji, edukowaniu społeczeństwa oraz promowaniu kultury narodowej. Niestety, w ciągu ostatnich lat wielokrotnie podnosiły się głosy krytyki wobec TVP, zarzucając jej manipulację medialną oraz niewłaściwe wykorzystywanie swojej pozycji w celu realizacji politycznych interesów. W niniejszym artykule przeanalizujemy niektóre z tych zarzutów oraz ich potencjalne konsekwencje dla społeczeństwa.

Please follow and like us: