Krakowski szpital otwiera Poradnię Wczesnego Rodzicielstwa. Można się już rejestrować!

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie powstaje Poradnia Wczesnego Rodzicielstwa. Celem tego przedsięwzięcia jest wspomaganie rodzin w procesie tworzenia bezpiecznych, stabilnych relacji z dzieckiem na najwcześniejszym etapie jego rozwoju.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: