KE zapala zielone światło dla negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią

Komisja Europejska poinformowała unijnych ambasadorów, że Ukraina i Mołdawia spełniły wszystkie stawiane im warunki. Ostatnie wymagania wobec Ukrainy dotyczyły deoligarchizacji i ochrony mniejszości narodowych. Węgry nadal jednak blokują start rokowań Ukrainy.

 Read More 

Please follow and like us: