Emmanuel Macron rozwiązuje francuski parlament. Ogłosił nowe wybory

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że rozwiązuje Zgromadzenie Narodowe i wyznacza przedterminowe wybory parlamentarne. Pierwsza tura odbędzie się 30 czerwca, a druga tura – 7 lipca.

 Read More 

Please follow and like us: