Duże straty po gradobiciu w Lubelskiem

Rolnicy liczą straty po nocnym gradobiciu w Lubelskiem. W okolicach Poniatowej i Opola Lubelskiego ucierpiało wiele sadów.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: