Dla kogo pomoc społeczna? Od 1 stycznia 2025 r. wzrosną kryteria dochodowe

Rząd przyjął we wtorek propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Projekt zakłada, by od 1 stycznia 2025 r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: