Daty, głupcze, czyli Tomasz Szmydt w KRS

Zwykle uznajemy je za formalność. Omiatamy wzrokiem, przechodząc do treści, którą oznaczają. Jeśli jednak spojrzymy na nie inaczej, okaże się, że także coś tak banalnego, jak daty, naznacza treść, o ile wręcz jej nie stanowi. Treść wynikająca z dat potrafi też zastanawiać bardziej niż same znane fakty. To dlatego, że daty pokazują, co z czego wynika, a nie tylko to, co się działo.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: