Przygotowania do rewitalizacji linii kolejowej Mysłakowice-Karpacz. W przetargu 11 ofert

Wycięcie drzew i krzewów, demontaż toru i utylizacja podkładów – to będą zadania firmy, która ma przygotować do rewitalizacji linię kolejową 340 z Mysłakowic do Karpacza. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei otworzyła właśnie oferty złożone w przetargu. Zainteresowanych jest 11 wykonawców, a dziewięć ofert mieści się w zarezerwowanej na ten cel kwocie prawie 4 mln zł brutto.

Generated by Feedzy