Mają dość podrabiania Lajkonika. Apel Muzeum Krakowa

Muzeum Krakowa i orszak pochodu Lajkonika apelują o niewykorzystywanie postaci Konika Zwierzynieckiego do celów komercyjnych. Podrobionego Lajkonika można spotkać na różnych eventach czy wydarzeniach miejskich, choć tradycja jasno wskazuje, że w Krakowie pojawiać się powinien tylko raz w roku – tydzień po Bożym Ciele.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: