Był pomysłodawcą matury. Poznajcie Karla Abrahama von Zedlitza und Leipe

Pomysłodawcą egzaminów maturalnych jest pruski minister Karl Abraham von Zedlitz und Leipe. Spoczywa on w krypcie jednego z kościołów pod Wałbrzychem. O tym, jaki był cel matury – zgodnie z zamysłem jej twórcy – opowiedziała dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

 

 

Read More 

 

Please follow and like us: